Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej
07-410 Ostrołęka
ul. gen. Józefa Hallera 10,

29 760 68 68, 29 760 69 45

sekretariat@mzostiit.ostroleka.pl

NIP: 758 214 20 02 (faktury)
NIP: 758 235 15 27 (KRS)
REGON: 550668410


NR KONTA: PKO BP o/Ostrołęka 62 1020 3802 0000 1002 0164 8393

Stadion Miejski
ul. Wincentego Witosa 1
784 151 127
stadion@mzostiit.ostroleka.pl

Hala Sportowo-Widowiskowa im. Arkadiusza Gołasia
ul. Romualda Traugutta 1
29 764 38 25
hala.traugutta@mzostiit.ostroleka.pl

Hala Sportowa (Wojciechowice)
ul. Partyzantów 3
29 769 11 97
hala.partyzantow@mzostiit.ostroleka.pl

Zespół Kortów Tenisowych
ul. gen. Józefa Hallera 10
784 151 307 – rezerwacja kortów
korty.hallera@mzostiit.ostroleka.pl

HOSTEL FORTIS
ul. Wincentego Witosa 1
29 760 68 89
recepcja@mzostiit.ostroleka.pl

Dział Infrastruktury Technicznej – Drogi
ul. Poznańska 34/36
29 764 40 39

Rowery Miejskie
ul. Partyzantów 3
607 703 257, 502 266 542

Budynek biura siedziby MZOS-TiIT w Ostrołęce przy ul. gen. Józefa Hallera 10